Uppstallning

Stall Råshult förfogar över 17 boxar i storlekar mellan 9 kvm och 14 kvm. Därtill finns en lösdrift för 5 ponnier.

Stallrutin:   06.00   Morgonutfodring

                  08.30   Utsläpp i anpassade flockar. Samtliga hagar är stora, gräsbevuxna och stängslade med  elrep.

                  Fm       Rengöring, strö med valfritt kutterspån.

                  16.00   Fodring, insläpp (tiden anpassas till årstid)

                  20.30  Nattfodring

Stallhyra 1900:- per månad, samt att varje hästägare sköter rengöring av stallet 3 ggr per häst och månad. Du kan även välja att avstå från stalltjänst, men betalar då 200:- per dag du avstår.

 Juni, juli, aug fritt för dig som uppstallar under vintern

I stallhyran ingår strö (spån och halm), foder (hösilage, havre, salt och mineraler), samt tillgång till paddock, ridhus och hindermaterial.

Tillfällig boxplats: 100:-/dag

I mån av plats tar vi även emot konvalescenter samt pensionärer som erbjuds en värdig sista tid i livet. Vi erbjuder fullservice, tillgång till hästinriktad veterinär, hästtandläkare, hovslagare, massör och akupunktör. Pris enl överenskommelse.

 

Sommarbete

Stall Råshult förfogar över ca 30 ha bete av varierande slag, uppdelat i ett antal olika hagar, allt inhägnat med trästängsel eller elrep. Vi tar gärna emot din häst för längre eller kortare perioder av sommarbete till ett pris av 200 kr per vecka. I priset ingår självklart friskt vatten, salt och daglig översyn av din häst. Du har även tillgång till anläggningens faciliteter som ridbana, ridhus, hindermateriel och stallutrymmen. Omgivningarna bjuder på miltals med fina ridvägar samt möjlighet att bada med din häst.