Övriga Aktiviteter

Vid Stall Råshult arrangeras fortlöpande olika aktiviteter.

Ungdomarna (Råshults UngdomsSektion) arrangerar varje höst en träningstävling i hoppning, öppen för alla ryttare. På höstlovet viks en kväll för ruskig spökjakt, samt en dag för Hubertusritt för de yngre barnen. Inför julen gör man fint i stallet. Terminen avslutas med traditionell júlshow där bland annat årets häst koras samt alla lekfulla deltar i maskeradhoppningen. Under vinterlovet arrangerar ungdomarna ofta något snöigt om vädret tillåter. Träningstävling, dagläger på påsklovet och terminsavslutning med Råshults Cup är viktiga inslag.

Vi har regelbundna besök, var tredje vecka, av dressyrtränare/domare Carina Kind. Lina Ögren-Wessman uttnyttjar anläggningen för kurser i partnerskap och ledarskap.