Om oss

Här på Råshult bor och verkar Anne Lewenhaupt och Sven Sandin sedan 1997. Utöver oss och hästarna bor här också hunden "Betty" och stallkatten "Tissetissetuss".

 

 

 

 

 

 

 

Magda Carlsson har hört till Stall Råshult ända sedan hon gick i högstadiet. Efter sin gymnasietid vid Vretaskolan kan Magda kalla sig diplomerad hästskötare. Därefter har hon studerat pedagogik med inriktning mot ridskoleverksamhet. Magda har skaffat sig erfarenhet vid ridverksamheter i bland annat Stockholm och Göteborg. Nu, när Magda fyllt 30 år, har hon återvänt till Stall Råshult och bedriver sin verksamhet i samarbete med oss. 

 

Gården Råshult 

har mycket gamla anor. Det finns skäl att tro att området varit bebott ända från vikingatid, dä vattenförbindelse fanns med Östersjön.

Råshults by var en gång en stor by. Tyvärr finns endast lite dokumenterat på grund av en tidig kyrkobrand.

Det sägs att en del av gården, under tidigt 1800-tal  orättmätigt tillfördes Riddarhuset pga falskt vittnesmål av en dräng, sk skälvrängning. Enligt sägnen skall denne dräng sedan aldrig mer fått ro, utan hängde sig.

1836-1919 bodde i Råshult Gustav Jansson. 1866 svors i kyrkan tro- och huldhetsed till konung Oskar II. Trots att man i förväg hade kungjort att församlingen borde kvarstanna, var en del taktlösa nog att avlägsna sig. Fjärdingsman Gustav A Jaensson i Råshult stannade visserligen kvar,men förblev sittande i sin bänk under akten, läsande Svenska Veckobladet.

Gustaf Janssons efterlevande hade svårt att enas om hur man skulle lösa ut varandra , vilket ledde till försäljning i slutet av  30-talet.Fastigheten om 138 ha köptes då av Helge och Signe Gustavsson samt svågrarna Konstan och Konrad Samuelsson.

Mellan åren 1940-1960 brukades Råshult av Edvin Karlsson.

Bengt Gustavsson ärvde så småningom gården. Bengt styckade Råshult i ett större skogsskifte och ett jordbruksskifte.

Husen och jorden (20 ha) såldes till hr Liljegren från Vimmerby 1971, som hade ridläger på gården med logi i härbret. Skogen såldes till en bilhandlare från Tranås med undantag av 18 ha, som sparades för Bengts eget bruk. Även detta stycke är nu sålt. Den större skogsdelen såldes till Riddarhuset 2002 och införlivades med den stora skogsegendomen Gröninge.

Liljegren stannade endast ett år och gården köptes då av en bayrare Wilfred Kühl med finska hustrun Viola och två döttrar.

Wilfred var en passionerad hälsokostare som byggde upp en mönsteranläggning med biodynamiska odlingar, växthus, kor, hästar, gäss, ankor, höns, duvor, gris och får. Han renoverade husen samt byggde verkstad, bastu och värmeanläggning med kulvert till husen och det ena växthuset. Han drog sommarvatten från Axsjön samt startade produktion av biodynamiska produkter som bröd av sin  egenodlade säd, vedeldad bakugn, rökeri, smör, ost och hembryggt öl.

Kühls familj längtade så småningom tillbaka till Tyskland och sålde 1987 fastigheten. Fastigheten fortsatte att drivas elologiskt i den nye ägarens regi. 1997 fick vi möjligheten att förvärva fastigheten och har sedan dess bott och verkat i Råshult.

2009 utökade vi fastigheten med 16 ha, vall, beten samt lite skog

Idag brukas fortfarande gården utifrån ekologiska värderingar. Markerna hålls öppna tack vare hästarna. Åkrarna produceras numera enbart vall.

 Växthusen är borta, i stället finns ridbana 20 x 40 m samt ridhus 22 x 42 m.

Husen har genomgått en försiktig upprustning och vitala funktioner såsom elektricitet och värme har moderniserats. 

 Till toppen